Wie zijn wij

Wie werken er in  DE NIEUWE MEIDOORN en wat gebeurt daar?

De Nieuwe Meidoorn is een wijkgebouw waar een breed palet aan diensten wordt  aangeboden gericht op de wijken Tuinzigt en Westerpark.  Dit betreft zowel diensten van professionele organisaties als activiteiten georganiseerd door vrijwilligers.

In het gebouw hebben  de woningcorporaties Wonenbreburg en Alwel, Surpluswelzijn en Thebe,  er een wijkkantoor.  Daarnaast is er een peuterspeelzaal van Kober gevestigd en een dagbestedingscentrum van Zorggroep Tuinzigt.

De Ontmoetingsruimte en de Grote Zaal worden door vrijwilligers uit de buurt beheerd. Zij organiseren er ook tal van activiteiten.

De Nieuwe Meidoorn wil in de ontmoetingsruimte een huiskamerfunctie vervullen voor de wijken Tuinzigt en Westerpark, waar buurtbewoners, zowel oud als jong, terecht kunnen om een kopje koffie of thee te drinken, een potje te biljarten, op woensdag- vrijdagmiddag  een eenvoudige maaltijd te gebruiken, of om aan een activiteit mee te doen.  Bekijk de pagina waar het aanbod wordt beschreven.

De grote zaal is ook te huur, echter niet voor particuliere feestjes. Voor meer informatie worden we graag gebeld of gemaild.

 

Verbinden en versterken