Wekelijks Spreekuur

Wekelijks Spreekuur

Iedere dinsdagmiddag
Spreekuur Tuinzigt en Westerpark
13.00 uur – 14.00 uur in De Nieuwe Meidoorn

Wijkverpleegkundige Thebe over Zorg en gezondheid
Wijkagent over Veiligheid in de wijk
Zorg voor Elkaar – Breda Maatschappelijk werk  en hulpvragen
WMO – klantmanager Informatie en advies over WMO zaken
Alwel en WonenBreburg Huurzaken en Wonen
Surplus Jeugd- en jongerenwerk  Bewoners en Buurtactiviteiten
O3+ Werkcoaching  en opleiding

 

Let op: uitzonderingen in de vakantieperiode zijn mogelijk.

Wilt u iemand spreken?
samen@zorgvoorelkaarbreda.nl

www.zorgvoorelkaar.nl
(076) 525 15 15
Werkdagen 8-17 uur

Verbinden en versterken