Wekelijks Spreekuur

Wekelijks Spreekuur

Iedere dinsdagmiddag vanaf 1 September 2020
Spreekuur Tuinzigt en Westerpark
13.00 uur – 14.00 uur in De Nieuwe Meidoorn

Wijkverpleegkundige Thebe over Zorg en gezondheid
Wijkagent over Veiligheid in de wijk
Zorg voor Elkaar – Breda Maatschappelijk werk  en hulpvragen
WMO – klantmanager Informatie en advies over WMO zaken
Alwel en WonenBreburg Huurzaken en Wonen
Surplus Jeugd- en jongerenwerk  Bewoners en Buurtactiviteiten

 

Let op: uitzonderingen in de vakantieperiode en i.v.m. het Corona virus zijn mogelijk.

WonenBreburg volgt de adviezen op van het RIVM om het Corona  virus zoveel mogelijk te beperken en neemt daarom tot nader order geen deel aan het spreekuur  voor Tuinzigt en Westerpark.

Wilt u iemand spreken?
samen@zorgvoorelkaarbreda.nl

www.zorgvoorelkaar.nl
(076) 525 15 15
Werkdagen 8-17 uur

Verbinden en versterken