Zorggroep Tuinzigt

 

Zorggroep Tuinzigt is er voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en voor dementerende ouderen, uit Breda en omgeving. Het doel is cliënten een zinvolle dagbesteding op maat geven waar ze plezier aan beleven en waardoor ze zich kunnen ontwikkelen. Dit met als uitgangspunt de behoeften, mogelijkheden en talenten van de cliënt. Allemaal binnen een klimaat waarin zij zich veilig voelen en waarbij de nadruk ligt op eigen verantwoordelijkheid en vrijheid van keuze van de cliënt. Cliënten komen uit hun sociaal isolement en doen sociale contacten op waardoor hun welzijn en zelfvertrouwen verbeterd. De cliënten zullen hier verschillende activiteiten ondernemen zoals sporten, samen koken, creatieve activiteiten en werk voorbereidende activiteiten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer
A. Boudhan.

Logo_Zorggroep_Tuinzigt

Verbinden en versterken