Kober

Kober Peuteropvang

Voorschool de Meikevertjes is geopend op maandag, woensdag en vrijdag.
De voorschool is geopend van  8.30-12.00 uur 12.45-16.00 uur.
Uw kind kan 3 dagdelen per week gebruik maken van de voorschool.

Peutertuin de Meikevertjes is geopend op dinsdag en donderdag.
De peutertuin is geopend van  8.30-11.45 uur en  12.45 – 15.30 uur.

Uw kind kan 2 dagdelen per week gebruik maken van de peutertuin.
Contactpersoon is Ine Verdonk iverdonk@kober.nl
inschrijven kan via onze website: www.kober.nl

Peutertuin de Meikevertjes biedt kinderen vanaf 2 tot 4 jaar de mogelijkheid om samen te spelen en  te ontwikkelen  in een uitdagende speelleeromgeving met professionele pedagogische begeleiding. De peutertuin vormt een goede voorbereiding op het basisonderwijs. U kunt uw kind zelf aanmelden.

Voorschool de Meikevertjes biedt kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar een goede start en voorbereiding op de basisschool.
De voorschool werkt met een speciaal programma waardoor de Nederlandse taal en beginnend rekenen extra worden gestimuleerd. Daarnaast leren de kinderen ook met andere kinderen te spelen. Aanmeldingen verlopen via het consultatiebureau, u heeft hiervoor een indicatie nodig via uw jeugdverpleegkundige.

kober

Verbinden en versterken