WonenBreburg

WonenBreburg is een woningcorporatie met onder andere huurwoningen in de wijken Tuinzigt, Westerpark en Haagpoort. WonenBreburg vindt het belangrijk dat u in schone, veilige en hele woonomgeving en woning woont. We verhuren dus niet alleen woningen, maar zijn daarom ook actief in uw wijk aanwezig!
Wilt u iets voor uw mooie wijk betekenen? Wilt u zich op een positieve manier inzetten om de wijk nog mooier te maken? Hebt u ideeën om uw eigen straat of buurt nog mooier en leefbaarder te maken? Wilt u ook meepraten over de toekomst? Laat uw stem horen! Denk en doe met ons mee. Laten we samen de leefbaarheid in uw straat, buurt en wijk vergroten. Samen zijn we sterk.
Neem contact met uw woonconsulent of buurtbeheerder op. Graag komen wij in contact met u! Kijk voor meer info op de website van WonenBreburg.

WonenBreburg volgt de adviezen op van het RIVM om het Corona  virus zoveel mogelijk te beperken en neemt daarom tot nader order geen deel aan het spreekuur  voor Tuinzigt en Westerpark op dinsdagmiddag van 13.00u t/m 14.00u.

De buurtbeheerder in uw wijk

De buurtbeheerder zet zich in op het gebied van onderhoud, schoonmaak, overlast en leefbaarheid. Een buurtbeheerder houdt toezicht op het afvoeren van huisvuil, houdt zich bezig met het oplossen van overlastsituaties en organiseert met bewoners leefbaarheidsacties voor de buurt. De buurtbeheerder draagt bij aan een prettige, schone en veilige woonomgeving.

De buurtbeheerder in uw wijk is:
Buurtbeheerder van de wijken Tuinzigt, Haagpoort en Westerpark

  

Eric Wassing      0765308470
Telefonisch bereikbaar van
maandag t/m donderdag
van 08.00 – 17.00 uur
e.wassing@wonenbreburg.nl
Tel.: 088-4960000

Woonconsulent van de wijken Tuinzigt, Haagpoort, Westerpark en Boeimeer.
De woonconsulent is uw aanspreekpunt tijdens herstructurerings- en groot onderhoudsprojecten. U ontmoet hem tijdens spreekuren of tijdens een bezoek bij u thuis. Daarnaast is de woonconsulent samen met de buurtbeheerder betrokken bij het sociaal beheer in de wijk en het organiseren van leefbaarheidsacties.

Maurice Verschueren
Telefonisch bereikbaar van
maandag t/m vrijdag
van 09.00 – 17.00 uur
m.verschueren@wonenbreburg.nl
Tel.: 088-4960000

.Logo-WonenBreburg

Verbinden en versterken