Atea

ATEA-groep (www.ateagroep.nl) staat voor Activering, Training En Arbeidsbemiddeling en onze expertise ligt dan ook op het terrein van Leren, Werken en Zorg. Onze doelstelling is om mensen maatschappelijk te laten meedoen én om mensen zonder werk weer een plek op de arbeidsmarkt te geven. ATEA-groep screent cliënten, bemiddelt naar regulier werk en voorziet in beschutte & participatieve werkplekken. Werk aan de Wijk (werk aan de wijk.nl) is onderdeel van ATEA-groep en biedt mensen zonder werk de mogelijkheid om, met begeleiding, werkervaring op te doen in de wijk als voorbereiding naar de arbeidsmarkt. Daarbij worden er diverse diensten aan bewoners en organisaties in de wijk aangeboden.

Logo ATEA

 

Verbinden en versterken