Alwel

Het wijkteam van Alwel

in de wijken Westerpark en Tuinzigt

Alwel werkt in alle wijken in Breda met wijkteams. De wijkteams bestaan uit complexbeheerders, opzichters wijkbeheer en wijkconsulenten.

Het doel van het werken met wijkteams is het versterken van de leefbaarheid en het ondersteunen en doorverwijzen van bewoners naar andere organisaties.

De wijkteams van Alwel werken samen met wijkpartners in de wijken.

Iedere dinsdag van 13.00 uur tot 14.00 uur spreekuur in de Nieuwe Meidoorn.

Het wijkteam in de wijken Westerpark en Tuinzigt bestaat uit:

Yureck Persoon: Hoogbouwcomplexen in Tuinzigt, Cypresstraat en Jasmijnstraat. Bereikbaar via telefoonnummer 088-2552000 of tijdens de spreekuren in De Nieuwe Meidoorn. Werkdagen alle werkdagen behalve donderdag.

Yureck Persoon:  Sociaal Beheerder Hoogbouwcomplexen
in Tuinzigt, Cypresstraat en Jasmijnstraat.
Bereikbaar via telefoonnummer 088-2552000
of tijdens de spreekuren in De Nieuwe Meidoorn.
Werkdagen alle werkdagen behalve donderdag.

 

Marieke van der Sanden, sociaal beheerder Westerwiek,
Egelantierstraat,Westzigt.
Bereikbaar via telefoonnummer 088-2552000
Werkdagen maandag t/m donderdag

John Klaassen

John Klaassen, opzichter wijkbeheer Tuinzigt en Westerpark
Bereikbaar via telefoonnummer 088-2552000
Werkdagen maandag t/m donderdag

Nicole Verwijmeren, wijkconsulent Tuinzigt en Westerpark

Bereikbaar via telefoonnummer 088-2552000
Werkdagen maandag tot en met donderdag

Voor meer informatie: Alwel

Verbinden en versterken