Diensten

ONDER ÉÉN DAK

Het grote voordeel van De Nieuwe Meidoorn is, dat vele
maatschappelijke diensten onder één dak verzameld zijn.
Zoals peuteropvang door Kober, dagbesteding voor mensen
met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en
voor dementerende ouderen door Zorggroep Tuinzigt.
Alwel en WonenBreburg houden op deze locatie hun spreekuren.
De wijkagent is hier ook regelmatig te vinden.
Surplus heeft ook een plek in het gebouw gevonden en is ook beheer coördinator van het gebouw

            logo-alwel             Logo-WonenBreburg

Logo_Zorggroep_Tuinzigt             kober         thebe-wijkverpleging

logobreda-geenrand

 

Verbinden en versterken