Diensten

ONDER ÉÉN DAK

Het grote voordeel van De Nieuwe Meidoorn is, dat vele
maatschappelijke diensten onder één dak verzameld zijn.
Zoals peuteropvang door Kober, dagbesteding voor mensen
met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en
voor dementerende ouderen door Zorggroep Tuinzigt.
Alwel en WonenBreburg houden op deze locatie hun spreekuren.
De wijkagent is hier ook regelmatig te vinden.
Voor klussen in de wijk is de Atea-groep ook gehuisvest
in De Nieuwe Meidoorn.
Surplus heeft ook een plek in het gebouw gevonden.

            logo-alwel             Logo-WonenBreburg

Logo_Zorggroep_Tuinzigt             kober         thebe-wijkverpleging

Logo ATEA      logobreda-geenrand

 

Verbinden en versterken