Goed idee? Kom naar het Wijkplatform!

Stel: je hebt  een goed idee om in jouw wijk uit te voeren.

Bijvoorbeeld:  het lijkt je leuk om een wandelclub op te zetten,  een buurttuin in te richten, een koffieochtend te organiseren…..enz.

Het Wijkplatform kan je dan helpen om jouw idee uit te voeren!

Hulp kan zijn advies, informatie, of geld om bijvoorbeeld een zaaltje van te huren.  Het wijkplatform bestaat uit bewoners van uw eigen wijk. Samen beslissen zij hierover.

Het wijkplatform vergadert 1 keer in de maand in de Nieuwe Meidoorn.  In principe elke derde woensdag van de maand van 14.00 tot 15.30 uur.

Wil je meer informatie in de Nieuwe Meidoorn, dan kunnen vrijwilligers of de wijknetwerker van Surplus – Erik Neve  je verder helpen. Voor contactgegevens zie pagina Diensten.   Als je hulp nodig hebt bij het opstellen van de aanvraag, dan kunnen we die hulp ook bieden.

Je kunt ook de gemeente bellen en vragen naar de wijkbeheerder voor sociale activiteiten  Angelo Gommeren. Hij zal je dan verder helpen.

 

 

Verbinden en versterken