Alle berichten van De Nieuwe Meidoorn

Per 1 oktober 2016 is er sprake van bewonersbeheer in De Nieuwe Meidoorn in Tuinzigt Breda. Surplus Welzijn ondersteunt bewoners waar nodig en wenselijk bij deze vorm van "zelfbeheer". Inmiddels hebben we al veel stappen gezet. Er zijn meer activiteiten, er komen meer deelnemers en de toekomst ziet er positief uit.